ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.asia
166,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
.biz
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.ca
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.click
209,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
.club
79,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
.co
87,000 تومان
1 سال
679,000 تومان
1 سال
679,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.co.com
829,000 تومان
1 سال
829,000 تومان
1 سال
829,000 تومان
1 سال
.co.uk
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
.com
189,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.com.co
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.eu
352,000 تومان
1 سال
352,000 تومان
1 سال
352,000 تومان
1 سال
.in
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
.info
119,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.jobs
2,750,000 تومان
1 سال
2,750,000 تومان
1 سال
2,750,000 تومان
1 سال
.me
105,000 تومان
1 سال
472,000 تومان
1 سال
472,000 تومان
1 سال
.mobi
189,000 تومان
1 سال
488,000 تومان
1 سال
488,000 تومان
1 سال
.name
324,000 تومان
1 سال
324,000 تومان
1 سال
324,000 تومان
1 سال
.net
205,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
.nl
272,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
.online
95,000 تومان
1 سال
998,000 تومان
1 سال
998,000 تومان
1 سال
.org
257,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.pro
158,000 تومان
1 سال
426,000 تومان
1 سال
426,000 تومان
1 سال
.technology

سال
N/A
N/A
.tel
361,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
.tv
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.us
298,000 تومان
1 سال
298,000 تومان
1 سال
298,000 تومان
1 سال
.ws
327,000 تومان
1 سال
717,000 تومان
1 سال
717,000 تومان
1 سال
.xyz
55,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains