ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.asia
179,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
.biz
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
.ca
394,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال
.click
128,000 تومان
1 سال
296,000 تومان
1 سال
296,000 تومان
1 سال
.club
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.co
316,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.co.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.co.com
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.co.uk
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
.com
219,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.com.co
244,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
.eu
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
.in
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.info
123,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.me
218,000 تومان
1 سال
785,000 تومان
1 سال
785,000 تومان
1 سال
.mobi
199,000 تومان
1 سال
735,000 تومان
1 سال
735,000 تومان
1 سال
.name
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
.net
249,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
.nl
353,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
.online
85,000 تومان
1 سال
915,000 تومان
1 سال
915,000 تومان
1 سال
.org
337,000 تومان
1 سال
337,000 تومان
1 سال
337,000 تومان
1 سال
.pro
159,000 تومان
1 سال
574,000 تومان
1 سال
574,000 تومان
1 سال
.tel
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.tv
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
.us
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
.ws
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
.xyz
53,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains