پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

H-VPS 1


1 هسته Intel CPU
2 گیگابایت رم DDR4
20 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
10 گیگابیت پورت اختصاصی
امکان خرید از چند لوکیشن
امکان نصب سیستم عامل های مختلف
امکان ارتقاء منابع
امکان اضافه کردن و تغییر آیپی v4,v6
امکان بکاپ گیری خودکار
تحویل خودکار و آنی

H-VPS 2


2 هسته AMD CPU
2 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
10 گیگابیت پورت اختصاصی
امکان خرید از چند لوکیشن
امکان نصب سیستم عامل های مختلف
امکان ارتقاء منابع
امکان اضافه کردن و تغییر آیپی v4,v6
امکان بکاپ گیری خودکار
تحویل خودکار و آنی

H-VPS 3


2 هسته Intel CPU
4 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
10 گیگابیت پورت اختصاصی
امکان خرید از چند لوکیشن
امکان نصب سیستم عامل های مختلف
امکان ارتقاء منابع
امکان اضافه کردن و تغییر آیپی v4,v6
امکان بکاپ گیری خودکار
تحویل خودکار و آنی

H-VPS 4


3 هسته AMD CPU
4 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
10 گیگابیت پورت اختصاصی
امکان خرید از چند لوکیشن
امکان نصب سیستم عامل های مختلف
امکان ارتقاء منابع
امکان اضافه کردن و تغییر آیپی v4,v6
امکان بکاپ گیری خودکار
تحویل خودکار و آنی

H-VPS 5


2 هسته Intel CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
10 گیگابیت پورت اختصاصی
امکان خرید از چند لوکیشن
امکان نصب سیستم عامل های مختلف
امکان ارتقاء منابع
امکان اضافه کردن و تغییر آیپی v4,v6
امکان بکاپ گیری خودکار
تحویل خودکار و آنی

H-VPS 6


4 هسته AMD CPU
8 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
10 گیگابیت پورت اختصاصی
امکان خرید از چند لوکیشن
امکان نصب سیستم عامل های مختلف
امکان ارتقاء منابع
امکان اضافه کردن و تغییر آیپی v4,v6
امکان بکاپ گیری خودکار
تحویل خودکار و آنی