پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

D-Host 512MB


فضای میزبانی 512 مگابایت
اددان دامین ندارد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
پهنای باند نامحدود
SSL رایگان
استفاده از فضای NVMe
ورژن PHP دلخواه
وب سرور لایت اسپید
بک آپ گیری روزانه و هفتگی
سازگار با تمامی اسکریپت ها
محل سرور آلمان (Hetzner)
انتقال رایگان به تابا هاست

D-Host 1GB


فضای میزبانی 1 گیگابایت
اددان دامین 1
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
پهنای باند نامحدود
SSL رایگان
استفاده از فضای NVMe
ورژن PHP دلخواه
وب سرور لایت اسپید
بک آپ گیری روزانه و هفتگی
سازگار با تمامی اسکریپت ها
محل سرور آلمان (Hetzner)
انتقال رایگان به تابا هاست

D-Host 2GB


فضای میزبانی 2 گیگابایت
اددان دامین 1
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
پهنای باند نامحدود
SSL رایگان
استفاده از فضای NVMe
ورژن PHP دلخواه
وب سرور لایت اسپید
بک آپ گیری روزانه و هفتگی
سازگار با تمامی اسکریپت ها
محل سرور آلمان (Hetzner)
انتقال رایگان به تابا هاست

D-Host 3GB


فضای میزبانی 3 گیگابایت
اددان دامین 1
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
پهنای باند نامحدود
SSL رایگان
استفاده از فضای NVMe
ورژن PHP دلخواه
وب سرور لایت اسپید
بک آپ گیری روزانه و هفتگی
سازگار با تمامی اسکریپت ها
محل سرور آلمان (Hetzner)
انتقال رایگان به تابا هاست

D-Host 5GB


فضای میزبانی 5 گیگابایت
اددان دامین 1
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
پهنای باند نامحدود
SSL رایگان
استفاده از فضای NVMe
ورژن PHP دلخواه
وب سرور لایت اسپید
بک آپ گیری روزانه و هفتگی
سازگار با تمامی اسکریپت ها
محل سرور آلمان (Hetzner)
انتقال رایگان به تابا هاست