حذف کارمزد - تغییر قیمت ها

باسلام خدمت تمامی کاربران تاباهاست

کارمزد 9 درصد در هنگام پرداخت به 0 درصد کاهش یافت.

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت سرویسها به صورت جزئی تغییر یافت.‌